Grandparents
Parents' and Parents' Siblings
Nuclear family
Siblings and Cousins
Children and Niblings
Grandchildren
All Kinterms
Kin type Male Speaker Female Speaker
brother banaːm, kakuung bana:m, banaːm, panaam
brother's daughter puɹicamkan, ɲugu:n, mudum nyukuun, puɹicamkan, ɲugu:n, njugu:n
brother's son puɹicam, ɲukuːn, muyum, mudum puɹicam, nyukuun, ɲukuːn, njugu:n
brother's wife - ŋumay
child jahdjam, jajuni, yajum, mudum jahdjam, jajuni, yajum, mudum
child's child ŋadaŋ gami
daughter mucum, mujum, muyumkan, mujumᶁaɹgan, yangɹeː, mucumkan, mucumcaɹkan, yageɹie, cäpun, nudjum mucum, mujum, muyumkan, mujumᶁaɹgan, yangɹeː, mucumkan, mucumcaɹkan, yageɹie, cäpun, nudjum
daughter's daughter paːpaɲ, ba:baɲɖargan paːpaɲ, ba:baɲɖargan
daughter's husband wumeːn, cäpu, pukui, pukái wumeːn, cäpu, pukui, pukái
daughter's son ŋacaŋ ŋacaŋ
spouse bani bani
father biɖaŋbi:ɲ, biɖaŋ, biyaŋ, biɖaŋɖar, ma:maŋ, piyang, pityang, maamong, taari, da:ri, baba, banaŋ biɖaŋbi:ɲ, biɖaŋ, biyaŋ, biɖaŋɖar, ma:maŋ, piyang, pityang, maamong, taari, da:ri, baba, banaŋ
father's brother ma:maŋ, kaːwaŋ, biyaŋ ma:maŋ, kaːwaŋ, biyaŋ
father's brother's daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
father's brother's son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
father's brother's older daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
father's brother's older son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
father's brother's younger daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
father's brother's younger son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
father's father mabaŋ, bijaŋ, ŋacaŋ, ŋadaŋ, ŋacaŋmiɹ mabaŋ, bijaŋ, ŋacaŋ, ŋadaŋ, ŋacaŋmiɹ
father's mother kami, kamicaɹkan, paːpaɲ, baba:i, babaɲ kami, kamicaɹkan, paːpaɲ, baba:i, babaɲ
father's sister babana ᶁiᶁa, ŋaɹuɲ, karruukan babana ᶁiᶁa, ŋaɹuɲ, karruukan
father's sister's daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
father's sister's son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
father's sisters's older daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
father's sisters's older son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
father's sisters's younger daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
father's sisters's younger son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
father's older brother ma:maŋ, kaːwaŋ, biyaŋ ma:maŋ, kaːwaŋ, biyaŋ
father's older brother's daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
father's older brother's son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
father's older sister babana ᶁiᶁa, ŋaɹuɲ, karruukan babana ᶁiᶁa, ŋaɹuɲ, karruukan
father's older sister's daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
father's older sister's son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
father's younger brother ma:maŋ, kaːwaŋ, biyaŋ ma:maŋ, kaːwaŋ, biyaŋ
father's younger brother's daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
father's younger brother's son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
father's younger sister babana ᶁiᶁa, ŋaɹuɲ, karruukan babana ᶁiᶁa, ŋaɹuɲ, karruukan
father's younger sister's daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
father's younger sister's son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
husband bani, banibi:ɲ, ngatyingkirr, ɲukumpiːɲ, baniɖar, pani bani, banibi:ɲ, ngatyingkirr, ɲukumpiːɲ, baniɖar, pani
husband's brother bani, banibi:ɲ, wi:jan, banaːm, baniɖar bani, banibi:ɲ, wi:jan, banaːm, baniɖar
husband's father pukuy pukuy
husband's mother buguy, waciŋkan, wacuŋkan, pukuycaɹkan, wiːyaŋ, weiyun, wacuŋ buguy, waciŋkan, wacuŋkan, pukuycaɹkan, wiːyaŋ, weiyun, wacuŋ
husband's sister - ŋumay
mother watyu, wacuŋ-, ma:mi, weijuŋ, kuniing, guni:ŋ, maami, waduŋ, myjong, wadjuŋ, waᶁu watyu, wacuŋ-, ma:mi, weijuŋ, kuniing, guni:ŋ, maami, waduŋ, myjong, wadjuŋ, waᶁu
mother's brother kaːwaŋ kaːwaŋ
mother's brother's daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
mother's brother's son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's brother's older daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
mother's brother's older son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's brother's younger daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
mother's brother's younger son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's father mabaŋ, bijaŋ, ŋacaŋ, ŋadaŋ, ŋayaŋ, ŋacaŋmiɹ mabaŋ, bijaŋ, ŋacaŋ, ŋadaŋ, ŋayaŋ, ŋacaŋmiɹ
mother's mother kami, ba:baɲɖargan, paːpaɲ, baba:i, babaɲ kami, ba:baɲɖargan, paːpaɲ, baba:i, babaɲ
mother's sister waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan
mother's sister's daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
mother's sister's son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
mother's sisters's older daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
mother's sisters's older son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
mother's sisters's younger daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
mother's sisters's younger son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
mother's older brother kaːwaŋ kaːwaŋ
mother's older brother's daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
mother's older brother's son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's older sister waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan
mother's older sister's daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
mother's older sister's son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
mother's younger brother kaːwaŋ kaːwaŋ
mother's younger brother's daughter yirbuŋ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, yiːɹpuŋ, nana:ŋ yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, yiːɹpuŋ, nana:ŋ
mother's younger brother's son panaːm, yirbuŋ, bana:m, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's younger sister waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan
mother's younger sister's daughter nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ wabu:ɲ, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ, nana:ŋ
mother's younger sister's son bana:m, yiːɹpuŋ, panaːm, gagu:ŋ yiːɹpuŋ
son djabu, tyapu, mucum, mujum, baréigirɖa:n, chubto:, chubo djabu, tyapu, mucum, mujum, baréigirɖa:n, chubto:, chubo
son's daughter paːpaɲ, ba:baɲɖargan paːpaɲ, ba:baɲɖargan
son's son ŋacaŋ ŋacaŋ
son's wife pukáikan, pukay pukáikan, pukay
wife bumi gerrigung, banibi:ɲgan, baniɖarigan, nubung, tupay, dubay, pani, nyupangkan bumi gerrigung, banibi:ɲgan, baniɖarigan, nubung, tupay, dubay, pani, nyupangkan
wife's brother banaːm, wuyaŋ, wi:jan banaːm, wi:jan
wife's father pukuy pukuy
wife's mother buguy, waciŋkan, wacuŋkan, pukuycaɹkan, wiːyaŋ, weiyun, wacuŋ buguy, waciŋkan, wacuŋkan, pukuycaɹkan, wiːyaŋ, weiyun, wacuŋ
wife's sister baniɖarigan baniɖarigan
sister nunna, nana:ŋɖargan, ᶁiᶁa, nanaang, yirrkung, nana:ŋ yirrkung, wapuuny, ᶁiᶁa, nunna
sister's daughter puɹicamkan, ɲugu:n, purrityam, nyukuun, njugu:n puɹicamkan, ɲugu:n, mudum
sister's husband banaːm, wuyaŋ, wi:jan banaːm, wi:jan
sister's son purrityam, nyukuun, njugu:n, puɹicam, ɲukuːn puɹicam, ɲukuːn, mudum
older brother geɹwhay bunam, gaguhng, kakuːŋ, kakuŋ, bimame kakuŋ, bimame, gaguhng, geɹwhay bunam
older brother's daughter puɹicamkan, ɲugu:n, mudum nyukuun, puɹicamkan, ɲugu:n, njugu:n
older brother's son puɹicam, ɲukuːn, muyum puɹicam, nyukuun, ɲukuːn, njugu:n
older sister nunang, geɹwhay nenang, nimong nunang, nimong, nana:ŋɖargan, geɹwhay nenang, nanaːŋ, nana:ŋ
older sister's daughter puɹicamkan, ɲugu:n, purrityam, nyukuun, njugu:n puɹicamkan, ɲugu:n, mudum
older sister's son purrityam, nyukuun, njugu:n, puɹicam, ɲukuːn puɹicam, ɲukuːn, mudum
younger brother panaːm panaːm
younger brother's daughter puɹicamkan, ɲugu:n, mudum nyukuun, puɹicamkan, ɲugu:n, njugu:n
younger brother's son puɹicam, ɲukuːn, muyum, mudum puɹicam, nyukuun, ɲukuːn, njugu:n
younger sister wapuɲkan, wapuɲ wapuɲkan, wapuɲ, wabu:ɲ
younger sister's daughter puɹicamkan, ɲugu:n, purrityam, nyukuun, njugu:n puɹicamkan, ɲugu:n, mudum
younger sister's son purrityam, nyukuun, njugu:n, puɹicam, ɲukuːn puɹicam, ɲukuːn, mudum