Grandparents
Parents' and Parents' Siblings
Nuclear family
Siblings and Cousins
Children and Niblings
Grandchildren
All Kinterms
Kin type Male Speaker Female Speaker
brother kakuung, banaːm banaːm, panaam, bana:m
brother's daughter mudum, ɲugu:n, puɹicamkan njugu:n, nyukuun, ɲugu:n, puɹicamkan
brother's son mudum, muyum, ɲukuːn, puɹicam njugu:n, nyukuun, ɲukuːn, puɹicam
brother's wife - ŋumay
child yajum, mudum, jahdjam, jajuni yajum, mudum, jahdjam, jajuni
child's child ŋadaŋ gami
daughter yageɹie, cäpun, nudjum, mujum, mujumᶁaɹgan, muyumkan, yangɹeː, mucumcaɹkan, mucum, mucumkan yageɹie, cäpun, nudjum, mujum, mujumᶁaɹgan, muyumkan, yangɹeː, mucumcaɹkan, mucum, mucumkan
daughter's daughter ba:baɲɖargan, paːpaɲ ba:baɲɖargan, paːpaɲ
daughter's husband pukái, cäpu, pukui, wumeːn pukái, cäpu, pukui, wumeːn
daughter's son ŋacaŋ ŋacaŋ
spouse bani bani
father biɖaŋ, ma:maŋ, biɖaŋbi:ɲ, taari, baba, da:ri, pityang, piyang, biɖaŋɖar, biyaŋ, maamong, banaŋ biɖaŋ, ma:maŋ, biɖaŋbi:ɲ, taari, baba, da:ri, pityang, piyang, biɖaŋɖar, biyaŋ, maamong, banaŋ
father's brother biyaŋ, kaːwaŋ, ma:maŋ biyaŋ, kaːwaŋ, ma:maŋ
father's brother's daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's brother's son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
father's brother's older daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's brother's older son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
father's brother's younger daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's brother's younger son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
father's father mabaŋ, ŋacaŋ, ŋacaŋmiɹ, ŋadaŋ, bijaŋ mabaŋ, ŋacaŋ, ŋacaŋmiɹ, ŋadaŋ, bijaŋ
father's mother baba:i, paːpaɲ, kami, kamicaɹkan, babaɲ baba:i, paːpaɲ, kami, kamicaɹkan, babaɲ
father's sister ŋaɹuɲ, babana ᶁiᶁa, karruukan ŋaɹuɲ, babana ᶁiᶁa, karruukan
father's sister's daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's sister's son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
father's sisters's older daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's sisters's older son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
father's sisters's younger daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's sisters's younger son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
father's older brother biyaŋ, kaːwaŋ, ma:maŋ biyaŋ, kaːwaŋ, ma:maŋ
father's older brother's daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's older brother's son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
father's older sister ŋaɹuɲ, babana ᶁiᶁa, karruukan ŋaɹuɲ, babana ᶁiᶁa, karruukan
father's older sister's daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's older sister's son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
father's younger brother biyaŋ, kaːwaŋ, ma:maŋ biyaŋ, kaːwaŋ, ma:maŋ
father's younger brother's daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's younger brother's son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
father's younger sister ŋaɹuɲ, babana ᶁiᶁa, karruukan ŋaɹuɲ, babana ᶁiᶁa, karruukan
father's younger sister's daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
father's younger sister's son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
husband ɲukumpiːɲ, ngatyingkirr, banibi:ɲ, pani, baniɖar, bani ɲukumpiːɲ, ngatyingkirr, banibi:ɲ, pani, baniɖar, bani
husband's brother banibi:ɲ, baniɖar, banaːm, wi:jan, bani banibi:ɲ, baniɖar, banaːm, wi:jan, bani
husband's father pukuy pukuy
husband's mother weiyun, wiːyaŋ, waciŋkan, pukuycaɹkan, wacuŋ, wacuŋkan, buguy weiyun, wiːyaŋ, waciŋkan, pukuycaɹkan, wacuŋ, wacuŋkan, buguy
husband's sister - ŋumay
mother weijuŋ, kuniing, ma:mi, watyu, wadjuŋ, maami, guni:ŋ, waduŋ, waᶁu, wacuŋ-, myjong weijuŋ, kuniing, ma:mi, watyu, wadjuŋ, maami, guni:ŋ, waduŋ, waᶁu, wacuŋ-, myjong
mother's brother kaːwaŋ kaːwaŋ
mother's brother's daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's brother's son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's brother's older daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's brother's older son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's brother's younger daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's brother's younger son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's father mabaŋ, ŋacaŋ, ŋacaŋmiɹ, ŋadaŋ, ŋayaŋ, bijaŋ mabaŋ, ŋacaŋ, ŋacaŋmiɹ, ŋadaŋ, ŋayaŋ, bijaŋ
mother's mother baba:i, paːpaɲ, kami, babaɲ, ba:baɲɖargan baba:i, paːpaɲ, kami, babaɲ, ba:baɲɖargan
mother's sister waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan
mother's sister's daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's sister's son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
mother's sisters's older daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's sisters's older son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
mother's sisters's younger daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's sisters's younger son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
mother's older brother kaːwaŋ kaːwaŋ
mother's older brother's daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's older brother's son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's older sister waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan
mother's older sister's daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's older sister's son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
mother's younger brother kaːwaŋ kaːwaŋ
mother's younger brother's daughter yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan yiːɹpuŋ, nana:ŋɖargan, yirbuŋ, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's younger brother's son panaːm, bana:m, yirbuŋ, gagu:ŋ, yiːɹpuŋ yiːɹpuŋ, yirbuŋ
mother's younger sister waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan waduŋ, ŋaɹuɲ, garu:gan
mother's younger sister's daughter ᶁiᶁaɹgan, nana:ŋɖargan, yiːɹpuŋkan, nana:ŋ nana:ŋɖargan, wabu:ɲ, nana:ŋ, ᶁiᶁaɹgan, yiːɹpuŋkan, nanaːŋ
mother's younger sister's son panaːm, yiːɹpuŋ, gagu:ŋ, bana:m yiːɹpuŋ
son djabu, baréigirɖa:n, tyapu, mujum, chubto:, chubo, mucum djabu, baréigirɖa:n, tyapu, mujum, chubto:, chubo, mucum
son's daughter ba:baɲɖargan, paːpaɲ ba:baɲɖargan, paːpaɲ
son's son ŋacaŋ ŋacaŋ
son's wife pukáikan, pukay pukáikan, pukay
wife bumi gerrigung, dubay, nubung, banibi:ɲgan, pani, tupay, nyupangkan, baniɖarigan bumi gerrigung, dubay, nubung, banibi:ɲgan, pani, tupay, nyupangkan, baniɖarigan
wife's brother wi:jan, wuyaŋ, banaːm wi:jan, banaːm
wife's father pukuy pukuy
wife's mother weiyun, wiːyaŋ, waciŋkan, pukuycaɹkan, wacuŋ, wacuŋkan, buguy weiyun, wiːyaŋ, waciŋkan, pukuycaɹkan, wacuŋ, wacuŋkan, buguy
wife's sister baniɖarigan baniɖarigan
sister ᶁiᶁa, nana:ŋɖargan, nunna, nanaang, nana:ŋ, yirrkung yirrkung, wapuuny, ᶁiᶁa, nunna
sister's daughter purrityam, nyukuun, puɹicamkan, njugu:n, ɲugu:n mudum, ɲugu:n, puɹicamkan
sister's husband wi:jan, wuyaŋ, banaːm wi:jan, banaːm
sister's son purrityam, nyukuun, puɹicam, njugu:n, ɲukuːn mudum, ɲukuːn, puɹicam
older brother gaguhng, bimame, geɹwhay bunam, kakuŋ, kakuːŋ kakuŋ, bimame, gaguhng, geɹwhay bunam
older brother's daughter mudum, ɲugu:n, puɹicamkan njugu:n, nyukuun, ɲugu:n, puɹicamkan
older brother's son muyum, ɲukuːn, puɹicam njugu:n, nyukuun, ɲukuːn, puɹicam
older sister nimong, geɹwhay nenang, nunang nimong, nunang, nana:ŋɖargan, geɹwhay nenang, nana:ŋ, nanaːŋ
older sister's daughter purrityam, nyukuun, puɹicamkan, njugu:n, ɲugu:n mudum, ɲugu:n, puɹicamkan
older sister's son purrityam, nyukuun, puɹicam, njugu:n, ɲukuːn mudum, ɲukuːn, puɹicam
younger brother panaːm panaːm
younger brother's daughter mudum, ɲugu:n, puɹicamkan njugu:n, nyukuun, ɲugu:n, puɹicamkan
younger brother's son mudum, muyum, ɲukuːn, puɹicam njugu:n, nyukuun, ɲukuːn, puɹicam
younger sister wapuɲkan, wapuɲ wapuɲkan, wabu:ɲ, wapuɲ
younger sister's daughter purrityam, nyukuun, puɹicamkan, njugu:n, ɲugu:n mudum, ɲugu:n, puɹicamkan
younger sister's son purrityam, nyukuun, puɹicam, njugu:n, ɲukuːn mudum, ɲukuːn, puɹicam