Grandparents
Parents' and Parents' Siblings
Nuclear family
Siblings and Cousins
Children and Niblings
Grandchildren
All Kinterms
Kin type Male Speaker Female Speaker
ancestor atua, kohika, whātua, kahika, heinga, tipuna atua, kohika, whātua, kahika, heinga, tipuna
brother tuakana, tuŋaane, teina tuakana, tuŋaane, teina, tungāne
brother's daughter irāmutu irāmutu
brother's son tamaiti, tama, irāmutu tamaiti, tama, irāmutu
brother's wife auwahine taokete
child tamariki, uri, whaanau, taitamaiti tamariki, uri, whaanau, taitamaiti
child's child mokopuna mokopuna
daughter kootiro, tamāhine, tamaahine, tá-ku ta-ma-hi-ne, tamawahine kootiro, tamāhine, tamaahine, tá-ku ta-ma-hi-ne, tamawahine
daughter's daughter tá-ku mo-ko-pu-na, mokopuna tá-ku mo-ko-pu-na, mokopuna
daughter's husband hunaonga, hinaonga hunaonga, hinaonga
daughter's son tá-ku mo-ko-pu-na, mokopuna tá-ku mo-ko-pu-na, mokopuna
spouse āwhai āwhai
father matua, ta-ku papa, pāpā, matua taane, pāpara matua, ta-ku papa, pāpā, matua taane, pāpara
father's brother matua kēkē, pāpā, pāpara matua kēkē, pāpā, pāpara
father's brother's daughter tuahine -
father's brother's son - tungāne
father's brother's older daughter ta-ku tu-a-hi-ne, tuahine ta-ku tu-a-ka-na
father's brother's older son ta-ku tu-a-ka-na ta-ku tun-ga-ne, tungāne
father's brother's younger daughter tuahine, ta-ku tu-a-hi-na-te-i-na ta-ku-te-i-na, teina
father's brother's younger son teina, ta-ku te-i-na ta-ku tun-ga-ne-te-i-na, tungāne
father's father koroua, tá-ku tu-pu-na, tipuna tāne, tupuna matua, tupuna tāne, koro, tipuna koroua, tá-ku tu-pu-na, tipuna tāne, tupuna matua, tupuna tāne, koro, tipuna
father's mother tāua, tipuna wahine, tupuna matua, tupuna wahine, tipuna, tá-ku ku-i-a tāua, tipuna wahine, tupuna matua, tupuna wahine, tipuna, tá-ku ku-i-a
father's sister whaene, matua kēkē, whaea, whaea kēkē whaene, matua kēkē, whaea, whaea kēkē
father's sister's daughter tuahine -
father's sister's son - tungāne
father's sisters's older daughter tuahine, ta´-ku te-a-hi-ne ta´-ku te-a-ka-na
father's sisters's older son ta´-ku tu-a-ka-na ta´-ku tun-ga-ne, tungāne
father's sisters's younger daughter tuahine, ta´-ku tu-o-hi-na-te-i-na teina, ta´-ku te-i-na
father's sisters's younger son ta´-ku te-t-na, teina ta´-ku tun-ga-ne-te-i-na, tungāne
father's older brother matua, matua keekee, matua kēkē, pāpā, matakeekee, ta-ku pa-pa-ke-ke, pāpara matua, matua keekee, matua kēkē, pāpā, matakeekee, ta-ku pa-pa-ke-ke, pāpara
father's older brother's daughter tuahine tuakana
father's older brother's son tuakana tungaane, tungāne
father's older sister whaene, matua keekee, whaea kēkē, matua kēkē, whaea, matakeekee, ta´-ku wa-e-a whaene, matua keekee, whaea kēkē, matua kēkē, whaea, matakeekee, ta´-ku wa-e-a
father's older sister's daughter tuahine tuakana
father's older sister's son tuakana tungaane, tungāne
father's younger brother matua, matua keekee, matua kēkē, pāpā, matakeekee, ta-ku pa-pa-ke-ke, pāpara matua, matua keekee, matua kēkē, pāpā, matakeekee, ta-ku pa-pa-ke-ke, pāpara
father's younger brother's daughter tuahine teina
father's younger brother's son teina tungaane, tungāne
father's younger sister whaene, matua keekee, whaea kēkē, matua kēkē, whaea, matakeekee, ta´-ku wa-e-a whaene, matua keekee, whaea kēkē, matua kēkē, whaea, matakeekee, ta´-ku wa-e-a
father's younger sister's daughter tuahine teina
father's younger sister's son teina tungaane, tungāne
grandparent taina, teina taina, teina
husband tahu ta-ku, tahu, ta-hu, hoa, taane
husband's brother taokete autaane, autāne
husband's father hungarei, hūngoi, hungawai hungarei, hūngoi, hungawai
husband's mother hungarei, hūngoi, hungawai hungarei, hūngoi, hungawai
husband's sister auwahine taokete
mother kowhaea, whaene, matua wahine, whāea, kōkā, whaea, kōkara, ta-ku wa-e-a kowhaea, whaene, matua wahine, whāea, kōkā, whaea, kōkara, ta-ku wa-e-a
mother's brother matua kēkē, pāpā, pāpara matua kēkē, pāpā, pāpara
mother's brother's daughter tuahine -
mother's brother's son - tungāne
mother's brother's older daughter tuahine -
mother's brother's older son ta´-ku tu-a-ka-na ta´-ku tun-ga-ne, tungāne
mother's brother's younger daughter teina -
mother's brother's younger son teina tungāne
mother's father koroua, tá-ku tu-pu-na, tipuna tāne, tupuna matua, tupuna tāne, koro, tipuna koroua, tá-ku tu-pu-na, tipuna tāne, tupuna matua, tupuna tāne, koro, tipuna
mother's mother tāua, tipuna wahine, tupuna matua, tupuna wahine, tipuna, tá-ku ku-i-a tāua, tipuna wahine, tupuna matua, tupuna wahine, tipuna, tá-ku ku-i-a
mother's sister whaene, matua kēkē, whaea, whaea kēkē whaene, matua kēkē, whaea, whaea kēkē
mother's sister's daughter tuahine -
mother's sister's son - tungāne
mother's sisters's older daughter tuahine -
mother's sisters's older son - tungāne
mother's sisters's younger daughter tuahine teina
mother's sisters's younger son - teina
mother's older brother matua, matakeekee, matua keekee, matua kēkē, pāpā, pāpara matua, matakeekee, matua keekee, matua kēkē, pāpā, pāpara
mother's older brother's daughter tuahine tuakana
mother's older brother's son tuakana tungaane, tungāne
mother's older sister whaene, matua keekee, whaea kēkē, matua kēkē, whaea, matakeekee whaene, matua keekee, whaea kēkē, matua kēkē, whaea, matakeekee
mother's older sister's daughter tuahine tuakana
mother's older sister's son tuakana tungaane, tungāne
mother's younger brother matua, matakeekee, matua keekee, matua kēkē, pāpā, pāpara matua, matakeekee, matua keekee, matua kēkē, pāpā, pāpara
mother's younger brother's daughter tuahine teina
mother's younger brother's son teina tungaane, tungāne
mother's younger sister whaene, matua keekee, whaea kēkē, matua kēkē, whaea, matakeekee whaene, matua keekee, whaea kēkē, matua kēkē, whaea, matakeekee
mother's younger sister's daughter tuahine teina
mother's younger sister's son teina tungaane, tungāne
parent mātua mātua
parent's parent tipuna, tupuna tipuna, tupuna
son tamaiti taane, tá-ku ta-ma, tama tamaiti taane, tá-ku ta-ma, tama
son's daughter tá-ku mo-ko-pu-na, mokopuna tá-ku mo-ko-pu-na, mokopuna
son's son tá-ku mo-ko-pu-na, mokopuna tá-ku mo-ko-pu-na, mokopuna
son's wife hunaonga, hinaonga hunaonga, hinaonga
wife wahine, ta-ku, hoa, ho-a, hoa wahine hoa wahine, wahine
wife's brother taokete autāne
wife's father hungarei, hūngoi, hungawai hungarei, hūngoi, hungawai
wife's mother hungarei, hūngoi, hungawai hungarei, hūngoi, hungawai
wife's sister auwahine taokete
sister tuakana, tuahine, teina tuakana, tuahine, teina
sister's daughter irāmutu irāmutu
sister's husband taokete autaane, autāne
sister's son tama, irāmutu tama, irāmutu
co- wife murimanu, wahine matua, hoahoa murimanu, wahine matua, hoahoa
older brother kauaemua, tuakana, tuākana, ta-ku tu-a-ka-na kauaemua, tungaane, ta-ku tun-go-ne
older brother's daughter irāmutu, ta-ku tam-a-hi-ne, iraamutu irāmutu, ta-ku ta-ma-hi-ne, iraamutu
older brother's son irāmutu, ta-ku ta-ma, tama, iraamutu irāmutu, ta-ku ta-ma, tama, iraamutu
older sister kauaemua, tuahine, taku tu-a-hi-ne tuākana, tuakana, taku tu-a-ka-na, kauaemua
older sister's daughter irāmutu, ta-ku ta-ma-hi-ne, iraamutu irāmutu, ta-ku ta-ma-hi-ne, iraamutu
older sister's son irāmutu, ta-ku ta-ma, tama, iraamutu irāmutu, ta-ku ta-ma, tama, iraamutu
younger brother teina, ta-ku te-i-na tungaane, teina, ta-ku tun-ga-ne te-i-na
younger brother's daughter irāmutu, ta-ku tam-a-hi-ne, iraamutu irāmutu, ta-ku ta-ma-hi-ne, iraamutu
younger brother's son irāmutu, ta-ku ta-ma, tama, iraamutu irāmutu, ta-ku ta-ma, tama, iraamutu
younger sister tuahine, teina, ta-ku tu-a-hi-ne te-i-na teina, ta-ku te-i-na
younger sister's daughter irāmutu, ta-ku ta-ma-hi-ne, iraamutu irāmutu, ta-ku ta-ma-hi-ne, iraamutu
younger sister's son irāmutu, ta-ku ta-ma, tama, iraamutu irāmutu, ta-ku ta-ma, tama, iraamutu